Biurowiec
czy wiórowiec?

Wybór odpowiedniej podłogi podniesionej bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i sukces inwestycji. Podłoga o niskim standardzie to narażenie się na opóźnienia w realizacji oraz ryzyko utraty najemców. Parametry, które w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę rozważając wybór systemu, to: odporność na wilgoć, reakcja na ogień, akustykawytrzymałość.

Materiałem, który obecnie zapewnia najwyższą jakość wśród rozwiązań dostępnych na rynku, jest gips.

„Inwestorzy, chcący sprawnie funkcjonować na tak konkurencyjnym rynku, muszą stawiać na jak najlepszą jakość budynków i wartości dodane.”
„Wielu inwestorów stawia dziś na płyty gipsowe, doceniając parametry techniczne i zgodność z obowiązującymi normami.”
„Wynajmujący, który nie podejmuje żadnych inwestycji w budynek, może nas kusić jedynie niższym czynszem”

JLL

Płyta gipsowa

Odporność na wilgoć

Płyty gipsowe są materiałem trwałym i odpornym na wilgoć. Nie puchną i nie wypaczają się. W odróżnieniu od płyt wiórowych nie pęcznieją pod wpływem wilgoci, nie skrzypią i nie klawiszują. To pozwala uniknąć kosztownej regulacji, a nawet wymiany podłogi w przyszłości.

Reakcja na ogień

Gips jest materiałem całkowicie niepalnym (klasa A1 wg PN-EN 13501-1). Na wypadek pożaru zapewnia realną ochronę ludzi oraz budynku.

Sztywność

Dzięki wysokiej gęstości, płyty gipsowe są sztywne (klasa ugięcia A wg PN-EN 12825). Komfort chodzenia po podłogach gipsowych jest zbliżony do stąpania po betonowym stropie.

Płyta wiórowa

Brak odporności na wilgoć

Płyty wiórowe łatwo chłoną wilgoć i wypaczają się. Skutkiem jest skrzypienie i klawiszowanie płyt podczas chodzenia, a także fałdowanie się wykładziny. Nawet ponowna regulacja nie gwarantuje, że problem nie pojawi się powtórnie.

Niższa klasa reakcji na ogień

Płyty wiórowe są wykonane z materiału trudnopalnego (Klasa B1 wg PN-EN 13501-1). Podczas palenia emitują wiele szkodliwych substancji. W czasie pożaru zwiększa to ryzyko zatruć wśród użytkowników oraz daje znacznie mniej czasu na ewakuację.

Brak sztywności

Płyty wiórowe, bez wzmocnień blachami stalowymi, plasują się w najniższej klasie ugięcia (Klasa C – wg PN-EN 12825). Oznacza to, że jest ono wyczuwalne nawet podczas chodzenia.

Płyta gipsowa

Akustyka

Płyty gipsowe charakteryzują się wysokimi parametrami akustycznymi. Podłoga tłumi wszelkie odgłosy, co przekłada się na wyższy komfort pracy użytkowników.

Cena

Ceny płyt gipsowych systematycznie spadają. Dzieje się tak dzięki pozyskiwaniu coraz większych ilości cennego surowca w procesie odsiarczania spalin w elektrowniach. Przewidujemy, że już za kilka lat podłogi gipsowe będą nie tylko najlepszym technicznie, ale również najbardziej optymalnym cenowo rozwiązaniem stosowanym na rynku i wyeliminują inne materiały.

Ekologia

Materiał, z którego wykonane są płyty, to gips połączony z włóknami celulozowymi oraz wodą. W składzie nie ma związków zawierających formaldehydy ani żadnych innych substancji, których emisja byłaby szkodliwa. Jest to bardzo istotne przy ubieganiu się o certyfikaty LEED oraz BREEAM.

Pełna ochrona przed elektrycznością statyczną

Płyta gipsowa jest materiałem antystatycznym i dla zapewnienia właściwej ochrony przed elektrycznością statyczną nie wymaga żadnych dodatkowych aplikacji.

Płyta wiórowa

Niskie parametry akustyczne

Płyty wiórowe mają gorsze parametry akustyczne, jeśli chodzi o tłumienie dźwięków. To obniża komfort pracy użytkowników.

Cena

Do pozornie niskiej ceny zakupu materiału należy doliczyć koszty wynikające z późniejszych regulacji podłogi, opóźnień w realizacji, droższych aranżacji czy nawet wymiany całej podłogi w przypadku wypaczenia płyt pod wpływem wilgoci.

Produkt nieekologiczny

Żywice służące do sklejenia materiału wiórowego zawierają związki formaldehydów, których emisja jest bardzo szkodliwa dla środowiska. Nawet tzw. niskoemisyjne płyty wiórowe – klasy E1 nie są tych związków pozbawione. Zapobiec emisji może tylko szczelne oklejenie wszystkich płaszczyzn i krawędzi płyt.

Brak ochrony przed elektrycznością statyczną

Jeżeli podłoga wiórowa nie jest wykończona od góry materiałem przewodzącym (aluminium lub stal), nie zapewnia ochrony przed elektrycznością statyczną*, co może prowadzić do częstszych awarii sprzętów elektronicznych.